Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

airwave
airwave
7913 836b 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viaBrandNewMaggie BrandNewMaggie
airwave
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaBrandNewMaggie BrandNewMaggie
airwave
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viaBrandNewMaggie BrandNewMaggie
airwave
9249 501f 390
airwave
3249 b01c 390
airwave
3115 a4b5 390

April 27 2015

airwave
Reposted fromtszttszt tszttszt viasatyra satyra
airwave
1493 65e7 390
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
6421 143a 390
Reposted fromheroine0 heroine0 viadisheveled disheveled
airwave
Zupo, ocenzurowałaś mnie.
Jak żyję, nikt tego jeszcze nie zrobił. 
airwave
Tyle koncertów, tak mało pieniędzy.
Co roku to samo. Jak żyć tym życiem!
airwave
7252 b894
Do zobaczenia 25 sierpnia! 
airwave
Play fullscreen
Tyle koncertów, tak mało pieniędzy... 
Anyway! Czekam na Ciebie Panie Reynolds!
airwave
Reposted fromdogs dogs viasatyra satyra
airwave
7765 2e9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastepowywilk stepowywilk
airwave
5940 1dc3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastepowywilk stepowywilk
airwave
9989 d9a8 390
Reposted fromoutline outline viahomefromhome homefromhome
airwave
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viagrzej grzej
airwave
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagrzej grzej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl